Categoria: Cançons tradicionals

Cançons tradicionals

A aquesta carpeta he col·locat totes aquelles cançons que són tradicionals però que no entren en cap de les altres categories. És de suposar que el llistat anirà…