L’audició més típica de Holst és la dels Planetes.

Trobareu material de l’autor, imatges dels planetes, explicacions sobre d’on prevenen els seus noms, etc…

Materials de Holst