La Simfonia del Rellotge de Haydn pot ser una audició adequada per treballar la pulsació d’un forma tranquil·la.
També trobareu la informació bàsica sobre el compositor.
Materials de l’audició